ขั้นตอนการนำ DATA 50Tvi เข้าเครื่อง

**ให้ทำการสำรองข้อมูลก่อนติดตั้งกรณีที่ติดตั้งใน Folder เดิม**1. บันทึกไฟล์ที่ได้ไว้ใน Drive A: หรือ Drive C: จากนั้นเปิดโปรแกรม 50Tvi2. เลือกหัวข้อเครื่องมือ --> นำข้อมูลสำรองมาใช้ แล้วเลือกไปยังไฟล์ที่บันทักไว้ในข้อ 1.3. ยืนยันการทำงาน จากนั้นใช้งานตามปกติหากไม่สำเร็จให้ทำตามขั้นตอนดังนี้- Extract File แล้ว 50Tvi ข้อมูลที่ได้ลง C: เช่น C:Program Files50Tvi-LD ถ้าติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ Drive อื่น ให้เปลี่ยนจาก C: เป็น Drive ที่ติดตั้งแทน เช่น D:Program Files50Tvi(ตามด้วย Version ที่ใช้)- จากนั้นเข้าโปรแกรม 50Tvi ใช้งานตามปกติ
 


name        :
Comment :