SP50: การใช้งานเฉพาะกรณี [ ย้ายเดือน, ลบฐานข้อมูล , สำรองข้อมูล ]

วิธีการย้ายเดือนของโปรแกรม 50 ทวิ


( ภาพ )

เลือกที่หัวข้อเครื่องมือ เลือกย้ายเดือน จากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
ให้ทำการเลือกที่ เพื่อเลือกเดือนที่ต้องการจะย้ายไป
เมื่อเลือกเดือนที่ต้องการแล้วเลือกที่ จะมีหน้าต่างเล็กขึ้นมาอีก ให้เลือก
เมื่อย้ายเดือนเสร็จแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าได้ย้ายไปหรือยังให้ดูที่ แถบสีฟ้าของโปรแกรมจะบอกเดือนที่อยู่ ณ ปัจจุบัน


( ภาพ )

top

*************************************************************************************

วิธีการลบฐานข้อมูลทั้งหมด ในโปรแกรม 50Tvi

(ใช้ในกรณีที่ต้องการ ยกเลิกข้อมูลเก่า และเริ่มต้นบันทึกฐานข้อมูลของผู้ถูกหักใหม่)
1. เข้าที่ไอคอน My Computer Folder ของ 50Tvi โดยปกติจะอยู่ที่ C:Program Files50Tvi-LD หรือ Drive อื่นที่ลงโปรแกรม 50 ทวิไว้


ภาพที่ 5


ภาพที่ 6

2. เลือกที่ Folder Data แล้วกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด จะมีกรอบข้อความขึ้นมา ให้กด ?Yes?


ภาพที่ 7

3. ข้อมูลจะถูกลบไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

top

*************************************************************************************

การสำรองข้อมูล

1. การสำรองข้อมูล ทำได้โดยเลือกที่ Menu Bar เครื่องมือ => สำรองข้อมูล
2. โดยปกติโปรแกรมจะสำรองข้อมูลลงเครื่องที่ Drive C: ชื่อไฟล์ 50Tvi.zip
3. ถ้าต้องการสำรองข้อมูลไว้ที่ Drive อื่น หรือสำรองข้อมูลลงในแผ่น Diskette สามารถทำได้โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม
4. เพื่อเลือกตำแหน่งหรือ Drive ที่จะสำรองข้อมูลไว้ และขอแนะนำให้ทำการสำรองข้อมูล ลงในแผ่น Diskette
5. หรือ Drive A: ไว้ด้วย เพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาดจากเครื่องคอมพิวเตอร์

top
***************************

การนำข้อมูลสำรองมาใช้

1. กรณีต้องการเรียกใช้ข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้
2. สามารถทำได้โดยเลือกที่ Menu Bar เครื่องมือ => นำข้อมูลสำรองมาใช้ แล้วเลือกแหล่งข้อมูลที่สำรองไว้
3. ถ้าได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ที่ Drive อื่น สามารถเลือก Drive ที่ต้องการได้โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม

top

*************************************************************************************


 


name        :
Comment :