การกู้เวลาจากเครื่องรูดบัตร

การกู้เวลาจากเครื่องรูดบัตร

วิธีการ

  1. ให้ทำการเช็คก่อนว่ามี Data อยู่ในเครื่องหรือเปล่า
  2. โดยเข้าที่ my computer> C: > mastertech > RAW > ปีเดือนวัน(เช่น 20051013.raw)
  3. ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วให้ทำการ Converse โดยเข้าโปรแกรม TWF98 แล้วเลือกหัวข้อ tool > raw converse > C: > mastertech > tfw98 > raw > เลือกวันมา เรื่อยๆ ( โดยเลือกได้ที่ละวัน ทำไปเรื่อยๆ ) ครบ 15 วัน
  4. ถ้าไม่มีข้อมูลให้ทำการ Dump โดยเข้าโปรแกรม TWF98 แล้วเข้าหัวข้อ tool > dump data > ... จากนั้นคลิกปุ่ม OK
  5. จากนั้นทำการ Transfer Data โดยเข้าที่หัวข้อ tool > raw converse > C: > mastertech > tfw98 > dmp >*.* จะเป็น file ให้ แล้วจากนั้นทำการดับเบิ้ลคลิก
  6. ถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนรายละเอียดของการ Converse / การ dump data

*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บ. มาสเตอร์เทค 02-9527280 คุณอภิชาต ? คุณธนิต ? กิติชัย ***


 


name        :
Comment :