ใช้ F9 ตอน save ฟ้องหมายเลข 6

ใช้ F9 ตอน save ฟ้องหมายเลข 6

กด F9 เพื่อเลือกรายการในสูตร ตอน Save ฟ้องหมายเลข 6

ตัวอย่าง
          - คีย์ใบบนขาออก เลขที่ 1120 11248 35912 วันที่ 13.12.49
          - สูตรการผลิตเลขที่ 3200771/2192-1 Pump (F-305-10)
          - พอกด F9 เพื่อเข้าไปเลือกในสูตร ก็พบว่าไม่มีข้อมูลใดๆเลย.
          - เมื่อกด Ctrl + Y เพื่อลบแล้วคีย์รายละเอียดใหม่
          - แล้วกด F9 เพื่อเข้าไปเลือกรายการในสูตรอีก เมื่อเลือกเสร็จแล้วกด Esc เพื่อ Save
          - จะขึ้นข้อความแถบสีแดงว่า ? มีสิ่งผิดปกติหมายเลข 6 : กด Retry / Esc ?

วิธีแก้ไข
          - ลบ file TD~BROFA.BRO ใน tvi2000 ทิ้ง เนื่องจากมีขนาดเกินข้อจำกัด ( มีขอบเขตที่ 3,200,000 )

ข้อควรทราบ
          - เมื่อลบ File ดังกล่าวทิ้งจะมีผลทำให้ข้อมูลขาเข้าที่อยู่ในระบบข้อมูล ในส่วนของ F9 จะหายหมด
          - แก้ไขโดยการคีย์ส่วนนี้ใหม่

ข้อแนะนำ
          - ลดการใช้ F9 ด้วยการสร้าง Sub สูตร
          - หมั่นตรวจสอบ file TD~BROFA.BRO ใน tvi2000 มีขนาดใกล้ 3,200,000 หรือยัง
          - กรณีใกล้ 3,200,000 Close job เมื่อไร ให้ทำการลบ file TD~BROFA.BRO ด้วย


 


name        :
Comment :