โปรแกรม Pay i & Pay+ มีหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงให้สามารถรองรับ 13 หลักมีดังนี้
 

1) 3.6.1.1 ภ.ง.ด. 1 (กระดาษ A4)
2) 3.6.2.1 ภ.ง.ด. 1ก (กระดาษ A4)
3) 3.6.3.1 ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ แบบปกติ
4) 3.6.3.2 ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ แบบรายเหมา
5) 3.6.3.3 ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ แบบปกติ (ลงฟอร์ม)
6) 3.6.3.4 ใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ แบบรายเหมา (ลงฟอร์ม)
7) 3.6.5 รายงาน ภ.ง.ด. 3

   
การ Update โปรแกรม Pay i & Pay+ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  - Pay i ระบบ Cloud Update เรียบร้อยแล้ว(ใช้งานได้แล้ว)
- Pay i Private กรุณารับติดต่อทางบริษัทซัมฯ เพื่อรับชุด Update
- Pay+ 6.03 ให้ Downd Load จาก WEB เพื่อเข้าหัวข้อ 2.7.2
- Pay+ Verต่ำกว่า 6.03 ให้ติดต่อทางบริษัทซัมฯ
top
 

โปรแกรม 50 ทวิ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก 13 หลักมีดังนี้
  1. ข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. รายงานการพิมพ์ต่างๆ
  top
   
การ Update โปรแกรม 50ทวิ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
   * สามารถบันทึกข้อมูลผู้ถูกหักภาษีเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
      (หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้หักภาษีให้ดำเนินการตามข้อ 5.)
     - ให้ Downd Load จาก WEB    (ฉบับแก้ไข 4-4-12)
- ทำการ Extract To Folder ที่โปรแกรมอยู่ (ให้ดูจาก Properties Shotcut ของโปรแกรม)
  top
   
การเปลี่ยนค่า CFG ของโปรแกรม 50ทวิ(ค่าใช้จ่าย 500 บาท รวม VAT แล้ว)
 

- กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท 71
  เลขที่บัญชี 071-300-101-0

- หลังโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ส่งใบ Payin พร้อม Zip ไฟล์ 50tviv11.cfg ส่งมา
- การส่ง 50tviv11.CFG (ให้ดูจาก Properties Shotcut ของโปรแกรม) มาที่ 123@sum.co.th
  พร้อมแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักด้วย
- รอรับ CFG 13 หลัก
- ทำการExtract To Folder ที่โปรแกรมอยู่

  top
   
วิธีปฎิบัติของโปรแกรม 50 ทวิ
   * เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้หักภาษีให้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
  - ให้นำโปรแกรมใหม่เข้าเครื่องตามคำแนะนำของแต่ละโปรแกรม(รายละเอียดด้านบน)
- กรณีเป็นหมายเลขของผู้ค้าให้ทำการเปลี่ยนหมายเลขใหม่แทนเลข 10 หลักเดิม
- กรณีเป็นหมายเลขของตนเองต้องทำการ Update ไฟล์ CFG ก่อน
  top
 
 

   
หน้าหลัก | เรื่องเกี่ยวกับเรา | สินค้า | FAQ | ติดต่อเรา | Sitemap | Staff | สมัครงาน                          Copyright© 2012, Sum System Management Co.,Ltd. All rights reserved.